21 apr 2017 16:33

Defensie: Belgische deelname aan een vormingsopdracht in Benin

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de deelname van een militair aan de vormingsopdracht ten voordele van het "Centre de Perfectionnement aux Actions post-conflictuelles de Déminage et de Dépollution" (CPADD) in Benin. De Belgische Defensie werkt sinds 2008 mee aan verschillende opleidingen in dat centrum.

Het CPADD heeft als regionaal expertisecentrum tot doel om advies en bijstand te leveren aan Afrikaanse landen die geconfronteerd worden met landmijnen en niet-ontplofte munitie. Het CPADD geeft cursussen om tegemoet te komen aan de noden van Humanitarian Mine Action Programs en Peace Keeping Operations in Afrika. Hun doelpubliek is militairen van Afrikaanse krijgsmachten en leden van NGO’s, tewerkgesteld in ontmijningsorganisaties.

Benin heeft gevraagd om over één Belgische opleider te kunnen beschikken voor het geven van vorming in het domein van beheer, ontmijning en opruiming van munitie. De opdracht zal achttien weken duren, verdeeld over drie periodes van zes weken waarvan de eerste aanvangt in april 2017. Het betreft een niet gewapende opdracht ten voordele van het CPADD en wordt georganiseerd in Ouidha. De vormingen die worden ondersteund zijn een cursus ontmijner en een cursus chef munitiedepot. De bijstand aan de vorming draagt bij tot de ontwikkeling van een goed getraind professioneel en autonoom leger en vormt dus een factor van stabiliteit en veiligheid voor de regio. Het programma van de bilaterale activiteiten met Benin omvat de bijstand aan de vorming van kaderpersoneel van de strijdkrachten in de regio.