09 jul 2013 19:46

Definitief uurrooster van de plechtigheden naar aanleiding van de troonsafstand van koning Albert II en de eedaflegging van toekomstig koning Filip

Na een nieuwe bijeenkomst van de Task Force “21 juli” werd het definitief uurrooster van de plechtigheden vastgelegd. 

Op 21 juli zullen de volgende plechtigheden elkaar opvolgen:

  • 9 u.         Te Deum in de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal in Brussel
  • 10.30 u.   Troonsafstandsplechtigheid van koning Albert II in het Koninklijk Paleis van Brussel
  • 12 u.       Eedaflegging van koning Filip voor de Verenigde Kamers in het Paleis der Natie. Van zodra de nieuwe koning de eed heeft afgelegd, worden kanonschoten afgevuurd
  • 13 u.       Het nieuwe Vorstenpaar en de Koninklijke Familie groeten de bevolking vanop het balkon van het Koninklijk Paleis op het Paleizenplein
  • 14.10 u.   Hulde van de nieuwe Vorst aan de Onbekende Soldaat, Congreskolom
  • 16.05 u.   Koning Filip schouwt de burgerlijke en militaire troepen
  • 17 u.        Militair en burgerlijk defilé, Paleizenplein (de toegang van de genodigden tot de tribunes van het Paleizenplein begint om 14.45 u. en eindigt om 16.15 u.)
  • 19 u.        Het nieuwe Vorstenpaar neemt deel aan het Feest in het Park, in het Warandepark
  • 23 u.        De Koninklijke Familie woont het vuurwerk bij dat afgevuurd wordt vanaf het Paleis der Academiën op het Paleizenplein

De Task Force “21 juli” staat in voor de coördinatie van de organisatie van de plechtigheden. Zij bestaat uit vertegenwoordigers van de volgende instanties: Kamer van Volksvertegenwoordigers, Senaat, Koninklijk Paleis, betrokken ministers, FOD Binnenlandse Zaken, FOD Buitenlandse Zaken, Defensie en FOD Justitie en wordt voorgezeten door de Kanselarij van de Eerste Minister.

Meer informatie:
Sarah Delafortrie
FOD Kanselarij van de Eerste Minister – Algemene Directie Externe Communicatie
T: +32 287 41 07
M: +32 486 35 78 88
sarah.delafortrie@premier.fed.be