05 jul 1996 17:00
Hoort bij Persbericht

Definitieve goedkeuring van het tienjaren-investeringsplan 1996-2005 v
an de N.M.B.S.