12 mrt 2004 16:00

Derde bijvoegsel bij het beheerscontract van de NMBS

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot goedkeuring van het derde bijvoegsel bij het tweede beheerscontract van de NMBS.

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot goedkeuring van het derde bijvoegsel bij het tweede beheerscontract van de NMBS.

Dit derde bijvoegsel past de programmawet van 22 december 2003 toe en beoogt eveneens tegemoet te komen aan de beslissing van de Ministerraad (*) tot goedkeuring van de toewijzing van de bedragen waarop de NMBS aanspraak maakt met het oog op het geleidelijk kosteloos maken van de woon-werkverplaatsingen per trein. De personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven en van de federale overheidsbesturen kunnen van deze kosteloosheid genieten vanaf 1 maart 2004. (*) zie bericht nr. 13 van vrijdag 23 januari 2004.