18 nov 2016 16:51

Derde verdeling van de provisie Asiel en Migratie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Sophie Wilmès een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het provisioneel krediet 2016 bestemd voor het dekken van niet-structurele uitgaven wat betreft asiel en migratie gedeeltelijk verdeelt.

De provisie “Asiel” die in 2016 moet worden verdeeld, bedraagt 650 miljoen euro. Het ontwerp bepaalt de derde verdeling van de provisie met betrekking tot de asielcrisis voor 2016. Een bedrag van 40.351.000 euro in vereffening wordt overgedragen om de resterende Belgische bijdrage aan de Facility for Refugees in Turkey van de Europese Unie te vereffenen. 

In totaal werd reeds 536,8 miljoen euro toegekend voor niet-structurele uitgaven voor asiel en migratie.