05 apr 2022 09:33

Detentiehuizen: stand van zaken

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne en van staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen Mathieu Michel akte van de stand van zaken wat betreft de detentiehuizen.

Overeenkomstig het regeerakkoord en de beslissing van de ministerraad van 29 oktober 2021 zullen er 720 plaatsen worden geopend in de detentiehuizen. Er zal minstens één detentiehuis per provincie voorzien worden met een capaciteit tussen de 20 en 60 plaatsen per detentiehuis, in functie van de nood aan plaatsen binnen de betrokken provincie.

Voor het aanduiden van geschikte locaties werden de volgende pistes gevolgd:

  • de gouverneurs werden aangeschreven om gebouwen en locaties voor te stellen
  • screening van gebouwen die eigendom zijn van de Regie der Gebouwen
  • prospecties op de private markt
  • gebouwen die spontaan werden aangeboden

Op basis van uitgevoerde terreinbezoeken, de beschikbaarheid van de gebouwen en de eventuele, noodzakelijke aanpassingswerken werd er in nauwe samenwerking tussen de FOD Justitie en de Regie der Gebouwen een gefaseerd en realistisch actieplan opgemaakt.

Daarnaast heeft de ministerraad in het kader van het Herstel- en Transitieplan goedgekeurd dat de fondsen van as 5 voor de Regie der Gebouwen worden vrijgemaakt. De ministerraad belast de Regie der Gebouwen met de lancering en de uitvoering van de dossiers (huur/aankoop/renovatie) en met het aanvragen van alle nodige vergunningen in het kader van de functiewijzigingen met het oog op het verlijden van de aankoopaktes.