13 mei 2013 15:46

Dienst CITES geeft Afrormosiahout vrij

De dienst CITES van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu heeft de 2 zendingen Afrormosiahout afkomstig van de Democratische Republiek Congo (DRC) die sinds 25 maart geblokkeerd staan in de haven van Antwerpen vandaag vrijgegeven. Na intens overleg met de DRC werd het nodige bewijsmateriaal immers aangeleverd. Volgens alle beschikbare informatie kan dus worden besloten dat het hout legaal werd gekapt.

Om dergelijke situaties in de toekomst te vermijden, blijft de dienst CITES de problematiek van de illegale houtkap verder aankaarten op Europees en internationaal niveau. Eind deze maand zet België dit op de agenda van de vergadering van de Europese vertegenwoordigers van de CITES-beheersorganen. Ook zal er nauw overlegd worden met de Belgische houtinvoerders. Het DG Leefmilieu zal de intensieve samenwerking met de uitvoerende betrokken landen – waaronder de DRC die de grootste leverancier is van België en Europa via de Antwerpse haven – blijven verderzetten om zo de regels van CITES én van de nieuwe Europese Houtverordening correct toe te passen.


Volgens deze Europese Houtverordening, die sinds 3 maart in werking is getreden en het op de markt brengen van illegaal hout op de Europese markt verbiedt, moeten de invoerders garanderen dat het hout werd verkregen in overeenstemming met de wetgeving die van toepassing is in het land van herkomst. De verordening gaat ervan uit dat de CITES-uitvoervergunningen een garantie bieden voor de legaliteit van het hout. De problemen met de geblokkeerde zendingen van Afrormosiahout tonen echter aan dat een kritische evaluatie van dit systeem nodig is. België zal deze problematiek dan ook blijven opvolgen, samen met alle betrokken partijen.


CITES (Convention on International Trade on Endangered Species) is een internationaal verdrag dat momenteel door 178 landen wereldwijd werd ondertekend. Door een systeem van vergunningen, quota en beperkende handelsmaatregelen wordt geprobeerd om de handel in bedreigde dieren, planten en afgeleide producten in goede banen te leiden, om het uitsterven van soorten in het wild te vermijden. CITES biedt bescherming aan meer dan 34.000 dieren- en plantensoorten. Het verdrag vierde dit jaar zijn 40e verjaardag.
 

Perscontact:
Miet Van Looy – 02/524.74.21 – 0473/87.37.05 – miet.vanlooy@milieu.belgie.be