09 apr 2013 15:44

Dienst CITES onderzoekt Afrormosiahout

De dienst CITES van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is, naar aanleiding van een tip van Greenpeace, een onderzoek gestart naar 2 zendingen van in totaal 40 m³ Afrormosiahout afkomstig uit de Democratische Republiek Congo. Dankzij een goede samenwerking en een snelle interventie van de douane van de haven van Antwerpen werd het hout voorlopig geblokkeerd en werden de betrokken bedrijven op de hoogte gebracht.

Afrormosia is opgenomen in Bijlage II van het CITES-Verdrag (Convention on International Trade on Endangered Species) wat betekent dat dit hout bedreigd is, en dus enkel in de Europese Unie kan worden ingevoerd met de nodige in- en uitvoervergunningen. Deze vergunningen garanderen dat de handel in een soort geen nadelige gevolgen heeft voor de instandhouding ervan in het land van herkomst.

De betrokken zendingen bevatten wel degelijk een CITES-uitvoervergunning, maar die zou mogelijk afgeleverd zijn op basis van valse verklaringen door het Congolese exportbedrijf aan de Congolese CITES-dienst. De Belgische CITES-dienst werkt op dit moment nauw samen met zijn Congolese collega’s om na te gaan of het exportbedrijf wel degelijk een kapvergunning en concessie heeft voor Afrormosiahout. Pas als er voldoende bewijzen zijn, kan het hout worden vrijgegeven; indien niet wordt het definitief inbeslaggenomen.

Afrormosia is de meest ingevoerde houtsoort in België. Dit hout is zeer gegeerd in de schrijnwerkerij en wordt uitgevoerd uit Kameroen, de Democratische Republiek Congo en Congo-Brazzaville. Tussen 2010 en 2012 ontving de dienst CITES 293 aanvragen voor de invoer van Afrormosia, waarvan er 146 uit de DCR kwamen, goed voor een totale hoeveelheid van 7161 m³.

Het CITES-Verdrag is van toepassing op bedreigde houtsoorten, maar daarnaast is er sinds 3 maart dit jaar de nieuwe European Timber Regulation (EUTR), of de Europese Houtverordening, in werking getreden. Bedrijven die andere dan bedreigde hout(producten) op de Europese markt willen plaatsen, zullen voortaan moeten kunnen aantonen dat zij de nodige maatregelen hebben genomen om er zeker van te zijn dat hun hout van legale oorsprong is. De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en de douane werken nauw samen om hierop controles uit te voeren.

CITES biedt bescherming aan meer dan 34.000 dieren- en plantensoorten. Het verdrag vierde dit jaar zijn 40e verjaardag.

Perscontact:

Elke Malfait – 02/524.74.26 – 0473/87.37.10 – elke.malfait@milieu.belgie.be