19 dec 2003 16:00

Dienst voor administratieve vereenvoudiging

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister en van de heer Vincent Van Quickenborne, Staatssecretaris voor Administratieve vereenvoudiging, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd betreffende de Dienst voor administratieve vereenvoudiging (DAV).

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister en van de heer Vincent Van Quickenborne, Staatssecretaris voor Administratieve vereenvoudiging, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd betreffende de Dienst voor administratieve vereenvoudiging (DAV).

Naast enkele strikt technische aanpassingen, wijzigt dit ontwerp de wijze waarop opdrachthouders van de DAV worden geselecteerd en benoemd. Deze wijzigingen zullen het mogelijk maken opdrachthouders te selecteren op basis van duidelijke functieomschrijvingen en competentieprofielen. Dit ontwerp wordt overgemaakt aan de Raad van State, voor advies binnen de maand. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 1998 betreffende de Dienst voor Administratieve vereenvoudiging.