05 mrt 2004 16:00

Dienst voor alimentatievorderingen

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, hoorde de Ministerraad een mededeling betreffende de oprichting van een Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) binnen de FOD Financiën (*), die in voege treedt op 1 juni 2004.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, hoorde de Ministerraad een mededeling betreffende de oprichting van een Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) binnen de FOD Financiën (*), die in voege treedt op 1 juni 2004.

De FOD Financiën heeft de nodige maatregelen getroffen ter oprichting van de DAVO om op de voorziene datum operationeel te zijn: - 186 personen zullen, in een eerste fase, ter beschikking gesteld worden van de DAVO tijdens het uitwerken van haar invorderingsfunctie; - 29 domeinkantoren, belast met de niet-fiscale invordering, zullen instaan voor het ontvangen van klanten en hen bijstaan bij het invullen van de aanvraag en bij het samenstellen van hun dossier; - 7 informatici werden ter beschikking gesteld van de FOD Financiën om de nodige informaticastructuren te ontwikkelen en aan te passen. (*) opgericht bij wet van 21 februari 2003.