26 jun 2009 14:18

Dienstencheques

Wijziging van de reglementering van de dienstencheques - tweede lezing

Wijziging van de reglementering van de dienstencheques - tweede lezing

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Werk Joëlle Milquet in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de reglementering van de dienstencheques wijzigt (*):

  • Het onderscheid tussen werknemers van categorie A en B wordt afgeschaft om de kwaliteit van de arbeidsovereenkomsten in het kader van de dienstencheques te verbeteren.
  • Er komt meer controle op dienstencheque-ondernemingen.
  • Er komt een structurele indexering van de federale tegemoetkoming per dienstencheque zoals de ministerraad tijdens het begrotingsconclaaf van oktober 2008 heeft beslist. Hierdoor kunnen de ondernemingen de structurele loonindexering van dienstencheque-werknemers financieren. 
  • De praktische werking van het stelsel wordt verbeterd.

(*) door de wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001, in uitvoering van de wet houdende diverse bepalingen van 22 december 2008.