22 okt 2010 13:09

Dienstencheques

Evaluatie 2009 van de dienstencheques op het vlak van buurtdiensten en -banen

Evaluatie 2009 van de dienstencheques op het vlak van buurtdiensten en -banen

De ministerraad heeft kennis genomen van een evaluatieverslag van het stelsel van de dienstencheques voor buurtdiensten en -banen 2009.

Het verslag dat minister van Werk Joëlle Milquet voorlegde, beschrijft:

  • het effect van de maatregel op het vlak van werk
  • de globale kostprijs (bruto en netto) van de maatregel en de terugverdieneffecten via de werkloosheidsuitkeringen
  • de geldende loon- en arbeidsvoorwaarden

(*) uitvoering van art. 10 van de wet van 20 juli 2010 ter bevordering van buurtdiensten en -banen.