23 okt 2008 13:39

Dienstencheques

Aanpassing aan de spilindex van het aandeel van de ondernemingen die met dienstencheques werken

Aanpassing aan de spilindex van het aandeel van de ondernemingen die met dienstencheques werken

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Werk Joëlle Milquet een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het aandeel dat de onderneming per dienstencheque ontvangt vanaf 1 november 2008 met 0,30 euro verhoogt. De bedoeling is om de werknemers die vergoed worden met dienstencheques van de komende salarisindexering te laten genieten, net zoals de overige werknemers. De ministerraad had de maatregel vastgelegd tijdens de begrotingscontrole van juli 2008. 

Het ontwerp van koninklijk besluit wijzigt het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques.