01 jul 2011 16:35

Dienstencheques

Maatregelen tegen inbreuken en fraude bij dienstencheques

Maatregelen tegen inbreuken en fraude bij dienstencheques

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Joëlle Milquet een ontwerp van koninklijk besluit goed (*) dat maatregelen invoert tegen  eventuele inbreuken en fraude in het stelsel van de dienstencheques. 

Het ontwerp veralgemeent het gebruik van de elektronische dienstencheques in alle ondernemingen om het  gebruik van de elektronische cheques te bevorderen. De papieren cheque blijft tegelijkertijd bestaan voor de gebruiker die het wenst. 

Het ontwerp breidt de interventiemogelijkheden van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening uit. De RVA kan: 

  • naast de federale tussenkomst bij de onderneming ook de aankoopprijs van de dienstencheque opvorderen, indien de cheque ten onrechte werd uitgeschreven
  • de onderneming die de dienstencheques uitgeeft, verbieden om de aankoopprijs en de federale tussenkomst uit te betalen in geval van onregelmatigheid
  • de federale tussenkomst van de gebruiker voor de dienstencheques opeisen, indien hij vrijwillig deelnam aan een inbreuk begaan door de onderneming.

De ondernemingen moeten bovendien aan een informatiesessie bij de RVA deelnemen om erkend te worden. Ten slotte kan men ook de erkenning intrekken van ondernemingen die het reglement op de tewerkstelling van buitenlanders niet respecteren.

Het ontwerp voert de beslissingen van de begrotingsopmaak van maart 2011 uit.

(*) tot wijziging van het kb van 12 decembre 2001.