04 jun 2004 17:00

Dienstencheques

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) betreffende de dienstencheques.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) betreffende de dienstencheques.

Het ontwerp voorziet de volgende wijzigingen: - het aanpassen van de definitie van mindermobielencentrale; - het preciseren van de voorwaarden voor de toepassing van het stelsel van tijdelijke werkloosheid om economische redenen in het kader van de dienstencheques; - het vragen aan de erkende ondernemingen om een aantal gegevens betreffende de dienstenchequewerknemers over te maken aan de RVA; - het verhogen van de Staatstegemoetkoming per dienstencheque van 13,27 euro naar 14,80 euro. (*) van 12 december 2001.