01 jul 2005 17:00

Dienstverlenend intellectueel beroep

Op voorstel van mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand, keurde de Ministerraad een voorontwerp van kaderwet goed, betreffende het voeren van de beroepstitel van een dienstverlenend intellectueel beroep (*).

Op voorstel van mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand, keurde de Ministerraad een voorontwerp van kaderwet goed, betreffende het voeren van de beroepstitel van een dienstverlenend intellectueel beroep (*).

(*) zoals overeengekomen door de Ministerraad van 15 april 2005.