16 jul 2020 15:11

‘Dier, Plant en Voeding’ van FOD Gezondheid zet activiteitenverslag online

Op welke manier probeert de overheid greep te krijgen op e-commerce? Hoe beschermen we onze zo belangrijke honingbijkolonies? Wat zijn neonicotinoïden en waarom zijn ze zo belangrijk? En wat is een nutriscore nu weer?

Op deze en vele andere vragen probeert de website www.annualreportapf.be een antwoord te formuleren. De letters ‘apf’ staan voor animal, plant en food: dier, plant en voeding dus. De daaraan verbonden ambtenaren plaatsen nu voor de eerste keer hun activiteitenverslag online.

De meest democratische informatievoorziening vindt vandaag plaats via internet. Die nuchtere vaststelling inspireerde ‘Dier, Plant en Voeding’ ertoe om zijn activiteitenverslag, een jaarlijkse traditie, niet langer via print aan te bieden maar door middel van een speciaal daartoe in het leven geroepen website.

Een breed scala van domeinen waarvoor de FOD Gezondheid bevoegd is passeert zo de revue. De burger krijgt de gelegenheid om mee te kijken over de schouders van de ambtenaren die begaan zijn met de veiligheid van de voedselketen en de dieren en planten die ons omringen.

Ook de leek vindt zijn gading tussen de vele nieuwtjes. Wie zijn de partners van de FOD Gezondheid – nationaal én internationaal? Wat zijn gewasbeschermingsmiddelen en waarom is de website www.fytoweb zo belangrijk? En hoe handhaaft het kleine België zijn wetgeving tegenover giganten als Facebook en Instagram? Wat zijn de effecten van anti-tabakacties op het terretin? Hoe belangrijk is een goede gezondheid van planten en dieren in een huidig en toekomstig landbouwproductiesysteem? Op www.annualreportapf.be nemen burgers en professionals kennis van aspecten uit hun dagelijkse leven die ze na het bezoeken van deze website misschien door een andere bril gaan bekijken.

 

Meer informatie:

Jan Eyckmans, woordvoeder FOD Volksgezondheid

jan.eyckmans@health.fgov.be   
Tel.: 0495/ 25.47.24