04 apr 2003 17:00

Dierenwelzijn

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed dat kadert in de dierenwelzijnswet (van 14 augustus 1986).

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed dat kadert in de dierenwelzijnswet (van 14 augustus 1986).

In het ontwerp wordt voorgesteld het gebruik van dieren te verbieden in proeven voor de productie van monoklonale antistoffen, terwijl een alternatieve methode, zonder het gebruik van dieren, beschikbaar en wetenschappelijk verantwoord is.