19 mei 2014 13:56

Dierenwelzijnsinspectie neemt vier leeuwen in beslag bij circus in Fléron (Luik)

Vandaag, maandag 19 mei, heeft de Inspectiedienst Dierenwelzijn van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen vier volwassen leeuwen in beslag genomen bij een Frans circus dat in België rondtrekt. Sinds 10 maart 2014 is het in ons land verboden om wilde dieren te houden en op te voeren in circussen.

De Inspectiedienst Dierenwelzijn had twee maanden geleden al proces-verbaal tegen het circus opgesteld, niet alleen voor de aanwezigheid van de leeuwen maar ook omdat hun leefomstandigheden niet aan de dierenwelzijnsnormen voldeden. De dieren werden ter plaatse in beslag genomen, met als voorwaarde dat hun welzijn werd verbeterd. Het circus kreeg tot 16 mei om een andere bestemming voor de leeuwen te vinden. Als de leeuwen België konden verlaten, zou het beslag worden opgeheven, zoniet zou de inspectiedienst bijkomende maatregelen nemen.
Bij de opvolgingscontrole vandaag, 19 mei, bleek dat het circus geen stappen had ondernomen om de wetgeving te respecteren, waarop de inspectiedienst beslist heeft om de leeuwen definitief in beslag te nemen. Deze operatie werd op touw gezet met de steun van de lokale politie, die instond voor de veiligheid en voor het transport van de leeuwen. Zij worden momenteel opgevangen in een transitcentrum, namelijk het Natuurhulpcentrum van Opglabbeek.
Er wordt een oplossing gezocht zodat de leeuwen binnen een redelijke termijn kunnen worden overgebracht naar een dierenpark of een reservaat in een Afrikaans land, waar ze de rest van hun dagen in een natuurlijke omgeving kunnen slijten. Het Natuurhulpcentrum kan de plaatsing van wilde dieren realiseren dankzij de samenwerking met een uitgebreid netwerk van dierenparken.
Het verbod op wilde dieren in het circus is gebaseerd op het advies van de Raad voor Dierenwelzijn, dat stelt dat circussen, gezien hun veelvuldige verplaatsingen en demonteerbare huisvesting, niet in staat zijn om wilde dieren op een correcte manier te houden. Ook de afmetingen van de tijdelijk toegewezen terreinen beperken hun mogelijkheden. Daarom zijn sinds 10 maart 2014 enkel nog de diersoorten toegelaten die relatief makkelijk te huisvesten zijn, namelijk de gedomesticeerde soorten en papegaaiachtigen. Er zijn ook strikte normen voor hun huisvesting vastgelegd.

 

Contactpersoon
Sven Heyndrickx
Adjunct-Woordvoerder FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
0473/83.64.90