19 dec 2013 18:39

Digitalisering van wetenschappelijk en cultureel patrimonium

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Philippe Courard om de tweede fase van het digitaliseringsplan van het partimonium van de wetenschappelijke instellingen en het Koninklijk Belgisch Filmarchief te heroriënteren.

Om het cultureel en wetenschappelijk partimonium te digitaliseren werd in arpil 2004 een digitaliseringsplan opgestart. De eerste fase met de prioritaire projecten is nu afgelopen. Voor de voortzetting van het plan wordt nu het DIGIT-03-programma voor 2013-2018 goedgekeurd. Het steunt op de oprichting van drie platformen voor:

  • de digitalisering rond filières
  • de bewaring op lange termijn
  • de valorisatie

Er worden twee overheidsopdrachten uitgeschreven. De ministerraad keurt ook de vastlegging van kredieten voor het behoud van het personeel goed.