13 nov 2013 17:44

Diverse bepalingen inzake elektronische communicatie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie en Consumenten  Johan Vande Lanotte twee voorontwerpen van wet goed over elektronische communicatie. 

Het eerste voorontwerp van wet wijzigt de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector (statuutwet). Die wijzigingen beogen hoofdzakelijk een soepelere en meer transparante werking van de regulator en van de informatieprocedures. Tevens wordt een nieuwe wijze voor geschillenbeslechting tussen operatoren ingevoerd. Het voorontwerp wijzigt ook de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie. Die wijzigingen hebben als doel rekening te houden met de reglementaire evolutie op Europees vlak en met de technologische evolutie, met name op het vlak van de veiligheid van de netwerken, de economische regulering en de bescherming van de consumenten. 

Het tweede voorontwerp wijzigt de wet van 6 juli 2005 om de beslissingen van de voorzitter van de Ethische Commissie voor de telecommunicatie te onderwerpen aan de controle van het hof van beroep van Brussel. De wet van 17 januari  2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling (rechtsmiddelenwet) wordt bovendien aangepast om te voorkomen dat procedures simultaan bij het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) en bij de Belgische mededingingsautoriteit zouden lopen.

De voorontwerpen worden voorgelegd aan het Interministerieel comité voor telecommunicatie en radio-omroep en televisie, aan het Overlegcomité en aan de Raad van State. 

voorontwerp van wet houdende diverse bepaling inzake elektronische communicatie (artikel 78 van de Grondwet)

voorontwerp van wet houdende wijzigingen van de wet van 6 juli 2005 betreffende sommige bepalingen inzake elektronische communicatie en van de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector (artikel 77 van de Grondwet)