09 feb 2024 17:58

Diverse bepalingen inzake elektronische communicatie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Telecommunicatie Petra De Sutter en staatssecretaris voor Digitalisering Mathieu Michel een voorontwerp van wet goed dat diverse bepalingen inzake elektronische communicatie omvat.

Het betreft volgende bepalingen:

  • diverse verduidelijkingen over de bevoegdheden en de interne organisatie van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT)
  • de aanscherping van strafrechtelijke bepalingen
  • de voorziening dat het BIPT voor de toekomstige raadgevende commissies "Postdiensten en e-commerce" en "Telecommunicatie" een vast en indexeerbaar jaarlijks bedrag op zich zal nemen
  • het herstellen van de wettelijke basis voor de oprichting van een databank bestemd om abonneegegevens te bezorgen aan de nooddiensten, alsook aan de aanbieders van telefoongidsen en inlichtingendiensten
  • de regulering van de internationale coördinatie van ruimtediensten

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.