29 mei 2015 13:47

Diverse bepalingen Sociale Zaken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block in tweede lezing een voorontwerp van wet goed, houdende diverse sociale bepalingen. Het voorontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State. 

Het voorontwerp bevat hoofdzakelijk louter technische bepalingen die het gevolg zijn van:

 • de zesde staatshervorming
 • noodzakelijke verduidelijkingen die soms zuiver taalkundig zijn
 • de nood aan een rechtsgrond voor sommige bepalingen 
 • de noodzakelijke harmonisering van sociale en fiscale begrippen
 • een arrest van het Hof van Cassatie
 • een wijziging in de regelgeving inzake dienstboden

Andere bepalingen zijn louter financieel. 

Tot slot voorziet het voorontwerp het volgende:

 • de eerste stap voor het invoeren van elektronische ecocheques
 • de noodzakelijke wijzigingen voor de aflevering van de kaart en het visum kunstenaar
 • het uitstel van de inwerkingtreding van de definitieve regeling van de Wyninckxbijdrage op het aanvullend pensioen
 • de veralgemening van de elektronische aangifte van sociale risico's voor de werkloosheidssector
 • de mogelijkheid om een daguitkering terug te vorderen die door het RIZIV is betaald voor een andere vergoede dag dan de zondag, in geval van uitoefening van een niet toegelaten activiteit op zondag