22 jun 2017 16:18

Diverse fiscale bepalingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goed houdende diverse fiscale bepalingen. 

Het voorontwerp past volgende fiscale maatregelen aan: 

  • Fiscale maatregelen inzake inkomstenbelastingen:
    • ​Crowdfunding
    • Aftrek voor innovatie-inkomsten
    • Erkenning van een vennootschap met sociaal oogmerk als vennootschap met vast kapitaal voor belegging in onroerende goederen (vastgoedbevak) of als gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV), of in het geval van inschrijving van dergelijke vennootschap als gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds (GVBF)
  • Fiscale maatregelen inzake automatische uitwisseling van inlichtingen
  • Fiscale maatregelen inzake terugvordering van staatssteun in het kader van excess profit ruling

Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.