27 dec 2018 16:56

Dode hand 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem drie ontwerpen van koninklijk besluit goed die het bijzonder krediet voor 2018 berekenen en verdelen over de gemeenten, gewesten en de agglomeratie Brussel waar eigendommen gelegen zijn die vrijgesteld zijn van onroerende voorheffing.

Voor de gemeenten bedraagt het bijzondere krediet voor 2018 87.817.359 euro. Hun aandeel verdeeld over de gewesten bedraagt:

  • 8.494.612 euro voor de gemeenten van het Vlaamse Gewest
  • 6.438.882 euro voor de gemeenten van het Waalse Gewest
  • 72.883.865 euro voor de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Voor de gewesten bedraagt het aandeel:

  • 635.143 euro voor het Vlaamse Gewest
  • 239.341 euro voor het Waalse Gewest
  • 2.516.816 euro voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het bijzondere krediet voor de agglomeratie Brussel bedraagt 24.891.310 euro.

De aandelen worden berekend volgens de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten.

Ontwerp van koninklijk besluit tot berekening en verdeling, voor het jaar 2018, van het bijzonder krediet ten voordele van de de gemeenten, van de gewesten en van de Brusselse Agglomeratie op het grondgebied waarvan zich eigendommen bevinden vrijgesteld van onroerende voorheffing