20 dec 2019 14:43

Dode hand 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem een reeks ontwerpen van koninklijk besluit goed die het bijzonder krediet voor 2019 berekenen en verdelen over de gemeenten, gewesten en de agglomeratie Brussel waar eigendommen gelegen zijn die vrijgesteld zijn van onroerende voorheffing.

Voor de gemeenten bedraagt het bijzondere krediet 90.907.695 euro voor 2019. Hun aandeel verdeeld over de gewesten bedraagt:

  • 8.590.283 euro voor de gemeenten van het Vlaamse Gewest
  • 6.554.197 euro voor de gemeenten van het Waalse Gewest
  • 75.263.215 euro voor de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Voor de gewesten bedraagt het aandeel:

  • 1.023.993 euro voor het Vlaamse Gewest
  • 244.578 euro voor het Waalse Gewest
  • 2.615.361 euro voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het bijzondere krediet voor de agglomeratie Brussel bedraagt 25.865.920 euro.

De aandelen worden berekend volgens de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten.

Ontwerp van koninklijk besluit tot berekening en verdeling, voor het jaar 2019, van het bijzonder krediet ten voordele van de gemeenten, van de gewesten en van de Brusselse Agglomeratie op het grondgebied waarvan zich eigendommen bevinden vrijgesteld van onroerende voorheffing