27 sep 2016 14:31

Dossier Eandis: verduidelijking door de Veiligheid van de Staat

De laatste uren maken verschillende media melding van een 'brief' die de Vlaamse minister van Energie in het kader van het Eandis-dossier zou ontvangen hebben van een federale dienst. Sommige media hebben de inhoud van de brief trouwens ook publiek gemaakt. Ondertussen wordt er ruim gespeculeerd en wordt naar de Veiligheid van de Staat verwezen als verzender van deze brief.

De VSSE wil duidelijk zijn: een nota met als vermelding “beperkte verspreiding” werd in het kader van het Eandis-dossier verstuurd naar verschillende bestemmelingen. Gezien deze vermelding wenst de VSSE niet te reageren op de inhoud van de nota.

Ter herinnering, de wet op de werking van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten vertrouwt aan de VSSE de taak toe om volgende zaken te bewaken: de inwendige veiligheid van de Staat en het voortbestaan van de democratische en grondwettelijke orde, de uitwendige veiligheid van de Staat en de internationale betrekkingen en het economisch en wetenschappelijk potentieel. Het is in het kader van deze laatste opdracht dat de VSSE actie heeft ondernomen in dit dossier. Zelfs op een moment dat het grootste deel van de capaciteiten van de VSSE wordt ingezet in de strijd tegen het terrorisme, streeft ze ernaar om ook haar andere opdrachten tot een goed einde te brengen en zo, in dit geval, de economische belangen van het land te vrijwaren.

De VSSE wenst trouwens in herinnering te brengen dat deze nota niet bestemd was voor een ruime verspreiding.

 

Contact: info@vsse.be – 02/205 63 69