16 okt 2015 16:21

Veiligheid van de Staat: de geëerde Inlichtingen-en Actieagenten van de Tweede Wereldoorlog

Op vrijdag 16 oktober 2015, de dag van haar 185ste verjaardag, heeft de Veiligheid van de Staat (VSSE) een academische zitting georganiseerd ter ere van de Inlichtingen-en Actieagenten (IAA) van de Tweede Wereldoorlog. Bij deze gelegenheid waren de Vertegenwoordiger van Zijne Majesteit de Koning en de Minister van Justitie aanwezig.

Tijdens de nazi-bezetting hadden de Inlichtingen-en Actieagenten de opdracht om politieke, economische en militaire informatie te verzamelen. Vervolgens werd deze naar Londen gestuurd waar zij door de Veiligheid van de Staat en de Britse Secret Intelligence Service behandeld werd. De verschillende netwerken van de IAA zijn ook op Belgische grond zeer actief geweest: clandestiene pers, ontduiking, sabotage enz.

Vandaag de dag zijn er nog steeds 57 Inlichtingen-en Actieagenten in leven.

Bij de academische zitting waren heel wat Belgische en buitenlandse autoriteiten aanwezig. De heer Koen Geens, Minister van Justitie, heeft als eerste het woord genomen. Vervolgens was de heer Jaak Raes, Administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat aan de beurt, gevolgd door Baron Roger Coekelbergs, Voorzitter van de Koninklijke Unie van Inlichtingen-en Actiediensten (KUIAD), de Barones Els Witte (VUB) en de heer Mark Seaman, Cabinet Office van het Verenigd Koninkrijk.

Tenslotte heeft Professor Marc Cools (UG & VUB, BISC – Belgian Intelligence Studies Center) het “Gedenkboek Inlichtingen en Actie Agenten” voorgesteld.