25 apr 2014 18:29

Dossiers met betrekking tot de Regie der Gebouwen

De ministerraad ging op voorstel van staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen Servais Verherstraeten akkoord met de volgende dossiers:

  • de overdracht aan de stad Bergen, voor een symbolische euro, van een terreinperceel dat eigendom is van de Regie en gelegen is rue des Arbalestriers, in ruil voor de inrichting ervan als openbare ruimte door en op kosten van de stad
  • de wijziging van een erfpachtrecht voor 50 jaar aan de stad Namen voor een ondergrondse openbare parking en een muziekconservatorium op de site Rogier