20 dec 2019 14:43

Dotatie 2019 om bepaalde initiatieven in politiezones te stimuleren

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een federale dotatie voor 2019 toekent om bepaalde initiatieven in politiezones te stimuleren.

In het kader van de federale financiering van de lokale politie voorziet de algemene uitgavenbegroting 2019 in een dotatie van 8.188.000 euro om bepaalde initiatieven te stimuleren in de politiezones. Het ontwerp heeft als doel om deze dotatie te verdelen over de politiezones.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.