06 feb 2004 16:00

Douane en accijnzen

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot wijziging van artikel 22-4 van de algemene wet inzake douane en accijnzen (*) en intrekking van bepaalde wettelijke bepalingen inzake de te stellen zekerheid in het kader van douane-entrepots, actieve veredeling (schorsingssysteem) en behandeling onder douanetoezicht.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot wijziging van artikel 22-4 van de algemene wet inzake douane en accijnzen (*) en intrekking van bepaalde wettelijke bepalingen inzake de te stellen zekerheid in het kader van douane-entrepots, actieve veredeling (schorsingssysteem) en behandeling onder douanetoezicht.

Het voorontwerp trekt bepaalde wettelijke bepalingen in die de administratieve omzendbrief van 13 september 2001 heeft doen vervallen. Deze omzendbrief voerde zelf de Europese verordening nr. 2913/92 van 12 oktober 1992 uit. (*) van 18 juli 1977.