17 okt 2014 17:57

Dr. Erika Vlieghe wordt nationaal Ebola-coördinator

In overleg met de Eerste Minister heeft Minister van Volksgezondheid Maggie De Block vandaag dr. Erika Vlieghe aangesteld als nationaal Ebola-coördinator. Dr. Vlieghe is het hoofd van de afdeling Tropische Ziekten van het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. Dr. Daniel Reynders – diensthoofd Internationale Betrekkingen en Public Health Emergencies van de FOD Volksgezondheid – werd aangesteld als adjunct-coördinator.

Als nationaal Ebola-coördinator zal dr. Vlieghe vanaf nu de minister van Volksgezondheid adviseren. Daarnaast zal zij ook het Ebola coördinatieteam medisch en wetenschappelijk bijstaan en aansturen. Zij staat in voor de globale aanpak en zal een correcte informatiestroom naar professionals en publiek coördineren.

Dr. Erika Vlieghe: “Deze epidemie is een wereldwijde uitdaging. Het is het erg belangrijk dat we optimaal voorbereid zijn. Hiervoor is de afgelopen maanden overigens al een pak werk verzet. Ik vind het een eer deze taak op te nemen en ik kijk uit naar een intensieve en vruchtbare samenwerking met alle overheden en collega’s.”

Meer over dr. Erika Vlieghe:

Zij is een specialiste in infectieziekten en werkt sinds 2004 voor het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen, en aan het Universitair Ziekenhuis Antwerpen waar zij patiënten behandelt, opleiding geeft en dit combineert met klinisch onderzoek. Ze is ook lid van de Hoge Gezondheidsraad met betrekking tot Ebola.

Ze doceert tropische geneeskunde en infectieziekten aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde en de Universiteit Antwerpen. De voorbije jaren verrichte ze onder meer baanbrekend en beleidsvoorbereidend onderzoek naar de aanpak van antibioticaresistentie in Zuid-Oost Azië.

Sinds het opduiken van de Ebola-epidemie in West-Afrika is ze nauw betrokken bij het uitwerken en toepassen van de voorzorgsmaatregelen in België.

Meer over dr. Daniel Reynders

Dr. Daniel Reynders specialiseerde in public health en tropische geneeskunde en vertegenwoordigt ons land bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Europese instellingen. Hij heeft een ruime ervaring met internationale gezondheidscrisissen. 

Dr. Reynders werkte als arts in verschillende Afrikaanse landen en werkte voor de WHO. Sinds 1999 werkt hij op de FOD Volksgezondheid.

Meer informatie

Sven Heyndrickx
Adjunct-woordvoerder FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
0473/83.64.90