28 mrt 2003 16:00

Dubbele belasting

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende instemming met de Aanvullende Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Bondsrepubliek Duitsland tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen van inkomen en van vermogen (met inbegrip van de ondernemingsbelasting en de grondbelastingen) en bij diens Slotprotocol (*).

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende instemming met de Aanvullende Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Bondsrepubliek Duitsland tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen van inkomen en van vermogen (met inbegrip van de ondernemingsbelasting en de grondbelastingen) en bij diens Slotprotocol (*).

Deze overeenkomst bepaalt dat grensarbeiders voortaan belast worden in hun woonplaatsstaat, overeenkomstig de gewone regel van toepassing voor loontrekkers. (*) ondertekend te Brussel op 5 november 2002.