21 feb 2014 19:28

Duidelijkere regels consumentenkrediet gaan overmatige schuldenlast tegen - tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Johan Vande Lanotte in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat boek VII over de betalings- en kredietdiensten in het wetboek van economisch recht invoegt. Hij keurt ook een voorontwerp van wet goed dat verhaalmiddelen tegen sommige beslissingen van de FSMA organiseert. De voorontwerpen werden aan het advies van de Raad van State aangepast.

De Belgen hadden vorig jaar voor ruim 21 miljard euro aan leningen lopen die ze zijn aangegaan voor de aankoop van een auto, koelkast, reis enzovoort. Daar is niets mis mee. Maar een van de pijnpunten is dat steeds meer mensen deze lening niet meer kunnen afbetalen. Het aantal kredietnemers met minstens één achterstallig contract is ondertussen opgelopen tot 319.933, samen goed voor 1,79 miljard. Duidelijkere regels moeten ervoor zorgen dat minder mensen  onvoldoende geïnformeerd consumentenkredieten aangaan en in uitzichtloze situaties met overmatige schuldenlast terecht komen. De Wet Consumentenkrediet vraagt daarom om een aantal aanpassingen, en dit op het vlak van de promotie, verkoop, en toekenning van het krediet, en voor de controle hierop.

1. Promotie

Het verbod om met kredieten te leuren wordt een pak strikter. Momenteel is het al verboden om kredieten van deur tot deur te verkopen . Voortaan zullen bijvoorbeeld ook kredieten die worden aangeboden op straat of in een metrostation niet meer kunnen. 

Ook promoties gekoppeld aan het opnemen van een krediet worden verboden. Het geven van een korting op een bepaald product omdat voor de betaling van dat product een krediet wordt aangegaan, is niet langer toegelaten.  Bovendien moet de boodschap “Let op, geld lenen kost ook geld” voortaan in iedere kredietreclame worden vermeld.

2. Verkoop

Niet iedereen kan zomaar krediet verlenen. Vandaag zijn nauwelijks voorwaarden verbonden aan de toelating om het beroep van kredietgever of -bemiddelaar uit te oefenen. Voortaan zal wie krediet wil verlenen hiervoor een vergunning moeten aanvragen waar duidelijke vereisten aan zijn gekoppeld,  voornamelijk op het vlak van beroepskennis.  De financiële regulator FSMA zal hier nadrukkelijk op toezien.

  • De kredietgever of –bemiddelaar moet voor kredieten van meer dan 500€ gebruik maken van een verplicht kredietinformatieformulier waarbij hij om de inlichtingen vraagt die nodig zijn om de financiële toestand van de consument behoorlijk te beoordelen.
  • De kredietgever of –bemiddelaar zal moeten bewijzen dat hij de kredietwaardigheid van de consument voldoende heeft beoordeeld.

3. Toekenning

Om consumenten niet nog dieper in de schuldenput te steken, zal voortaan geen nieuw consumentenkrediet meer kunnen worden toegekend aan wie een achterstand heeft van meer dan 1000 euro verbonden met consumentenkrediet.  Wie voor minder dan 1000 euro als wanbetaler staat geregistreerd, kan eventueel wel nog een consumentenkrediet krijgen, maar de kredietgever zal dit dan wel uitdrukkelijk moeten motiveren.

4. Controle

Tot slot wordt ook op het vlak van de controle een tandje bij gestoken. De FOD Economie zal in de toekomst ook mystery shoppers inzetten om misbruiken met consumentenkrediet eruit te halen.