09 jun 2016 10:40

Duurzaamheid: leidraad in de activiteiten van de FOD Economie in 2015

De FOD Economie publiceert zijn Overzicht 2015. Deze editie belicht de activiteiten en verwezenlijkingen van de FOD vanuit de invalshoek van een van zijn vier kernprioriteiten: duurzame economie.

Na de vorige edities met als thema’s het concurrentievermogen van de economie, consumentenbescherming en markttransparantie focust het Overzicht 2015 van de FOD Economie op de vierde prioritaire krachtlijn van zijn activiteiten: “streven naar een duurzame economie”.

“Dit aspect van duurzaamheid van de economie vormt al enkele jaren een prioriteit, enerzijds uit plichtsbesef tegenover toekomstige generaties en anderzijds rekening houdend met het ontwikkelings- en groeipotentieel van onze ondernemingen”, aldus Jean-Marc Delporte, voorzitter van de FOD Economie.

Duurzaamheid in de diversiteit

Tot de vele diverse activiteiten van de FOD behoren bijvoorbeeld de implementatie van het werkprogramma voor de bevordering van de circulaire economie; de ontwikkeling van statistische indicatoren voor een duurzame economie; het duurzame beheer van het Belgisch Continentaal Plat; de uitvoeringsmaatregelen voor een meer duurzame energiebevoorradingszekerheid; de controlecampagnes op het vlak van etikettering, veiligheid van producten en diensten en naleving van de toevoeging van biobrandstoffen.

Ook in het raam van zijn dagelijkse werking kiest de FOD Economie resoluut voor een duurzaam beheer, in het bijzonder via de integratie van milieu- en sociale criteria in zijn HR- en aankoopbeleid of via de toepassing van een globaal milieumanagementsysteem.

Al deze activiteiten en realisaties sluiten dus volledig aan bij de Belgische en internationale prioriteiten, meer bepaald naar aanleiding van het Parijse COP 21-klimaatakkoord”, besluit Jean-Marc Delporte.

Ontdek het Overzicht 2015

http://economie.fgov.be/nl/modules/publications/general/annual_report_2015_spf_economie.jsp