03 okt 2003 17:00

Duurzame ontwikkeling

Op voorstel van mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit (*) goed met betrekking tot het Federaal Plan Duurzame Ontwikkeling (2004-2008) en de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling (ICDO).

Op voorstel van mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit (*) goed met betrekking tot het Federaal Plan Duurzame Ontwikkeling (2004-2008) en de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling (ICDO).

Het eerste ontwerp verlengt met drie maanden de procedure die tot het tweede Federaal Plan Duurzame Ontwikkeling (2004-2008) leidt. Dankzij deze verlenging zal het eerste Federaal Plan verder kunnen worden uitgevoerd, zal het Voorontwerpplan kunnen worden herschreven in functie van de bepalingen in het Regeerakkoord en zal hieraan ook een meer concrete inhoud kunnen gegeven worden. Het tweede ontwerp voorziet in de hervorming van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling. De hervorming heeft tot doel: - de (nog op te richten) cellen Duurzame Ontwikkeling van elke administratie te integreren in de werking en besluitvorming van de ICDO; - de opgebouwde knowhow van de administraties, die zich reeds vier jaar in het proces van duurzame ontwikkeling ge├źngageerd hebben, te consolideren en de administraties te betrekken bij de toekomstige werking van de ICDO; - om via de hervormde samenstelling van de ICDO het Voorontwerpplan een groter draagvlak te bezorgen en dit om met de uitvoering van de acties van het nieuwe Plan (2004-2008) een aanvang te kunnen nemen vanaf begin 2005. (*) - ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 september 2000 houdende vaststelling van het Federaal Plan inzake duurzame ontwikkeling 2000-2004. - ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1998 tot vaststelling van de algemene regels betreffende de organisatie en de werking van de Interdepartementale Commissie voor duurzame ontwikkeling.