03 nov 2014 11:52

Ebola procedure in werking getreden op Brussels Airport

Deze ochtend is op Brussels Airport de Ebolaprocedure in werking getreden. Een passagier op een vlucht van Brussels Airlines, op weg van Freetown in Sierra Leone naar Brussel, werd tijdens de reis ziek.

Zoals de procedure voorschrijft, werd de passagier nog tijdens de vlucht door de bemanning afgezonderd. Na de landing in Brussel zijn de Belgische gezondheidsautoriteiten aan boord gegaan. De passagier werd met een speciale ambulance van het ministerie van Defensie naar het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel getransporteerd. Daar wordt zij voor verder onderzoek in isolatie gehouden. De Ebolatesten worden vandaag uitgevoerd door het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen.


Personen die aan boord contact hadden met de zieke passagier worden opgevangen door de gezondheidsinspectie.


Het vliegtuig zelf wordt momenteel apart gehouden en zal niet worden gereinigd tot wanneer de resultaten van de Ebolatest bekend zijn.

 

Contact:
Sven Heyndrickx
Adjunct-woordvoerder FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
0473/83.64.90