04 aug 2014 17:07

Ebola-virus: praktische aanbevelingen voor gezondheidswerkers en gezondheidsautoriteiten

De Hoge Gezondheidsraad heeft een advies opgesteld over de identificatie en de aanpak van personen met een overwogen, vermoede of bevestigde infectie door het Ebola-virus.

Gezondheidswerkers en gezondheidsautoriteiten

De richtlijnen hebben als doel het risico op besmetting te elimineren of te verkleinen voor gezondheidswerkers die in contact komen met een besmette persoon of zijn lichaamsvloeistoffen tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis.

Ebolakoorts

Besmette patiënten kunnen een hemorragische virale koorts krijgen. De ernst ervan is te wijten aan:

  • de snelle verspreiding in een ziekenhuisomgeving die niet de juiste infectiebeheersingsmaatregelen heeft genomen;
  • het hoge mortaliteitscijfer;
  • de moeilijkheid om deze te herkennen en op te sporen;
  • het gebrek aan vaccin of specifieke behandeling.

Besmetting

Besmetting gebeurt via direct contact met bloed of lichaamsvloeistoffen van een besmette patiënt. Er is geen bewijs dat besmetting via de lucht gebeurt.

Patiëntbeoordeling

De Hoge Gezondheidsraad heeft een schema opgemaakt als hulpmiddel om te beoordelen of een patiënt een risico heeft besmet te zijn met het Ebola-virus. Het niveau van risico heeft een invloed op dat van de maatregelen die er moeten genomen worden om verdere besmetting te voorkomen of te beperken. Deze worden in detail uitgelegd in het advies.

Het volledige advies nr. 9188 is te vinden op de website van de Hoge Gezondheidsraad: http://tinyurl.com/HGR-9188-ebolaHet advies en de bijlagen zijn momenteel enkel beschikbaar in het Engels. Binnenkort volgt de Franse en Nederlandse vertaling van de bijlagen.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:

De experten:

De website van de Hoge Gezondheidsraad: www.hgr-css.be