14 sep 2012 14:57

Economische begroting van het Planbureau: Olivier Chastel behoudt de doelstelling van een maximaal deficit van 2,8%.

Minister van Begroting Olivier Chastel heeft kennis genomen van de economische begroting 2013 van het Planbureau. Dit voorziet in een negatieve groei van 0,1% voor 2012. Volgens een eerste analyse van de diensten van de FOD Begroting zou het deficit onder de 3% van het BBP blijven.

De Minister blijft vastbesloten en behoudt de doelstelling van een maximaal deficit van 2,8% voor België. Het is dus noodzakelijk dat verschil te compenseren. "Ik zal alle mogelijke maatregelen nemen met betrekking tot het beperken van de primaire uitgaven. Ik heb eveneens elke herdistribuering van de uitgaven in de schoot van de departementen verboden, met uitzondering van deze die als onsamendrukbaar werden gekwalificeerd" verklaarde Olivier Chastel.

"Een permanente monitoring betreffende de uitgaven en de inkomsten laat toe om te meten wat de impact van de economische vertraging op de begrotingsdoelstelling voor 2012 is” stelde Olivier Chastel.

Daarenboven staat de Minister van Begroting erop dat de bevriezing van 568 miljoen euro wordt behouden tot het eventueel aannemen van bijkomende maatregelen. De regering houdt zich klaar om de noodzakelijke maatregelen te nemen en blijft aandacht hebben voor de uitvoering van de begroting van 2012.

Het Planbureau voorziet daarnaast een groei van 0,7% in 2013, in plaats van 1,3%. De inspanning wordt dus groter dan verwacht (in de grootorde van 4,5 miljard voor het hele land). "We verwachten tegen eind september een reeks rapporten waarin verschillende gegevens inzake fiscale en non-fiscale inkomsten, intrestlasten alsook de sociale zekerheid zijn geactualiseerd en die we nodig hebben om de begroting voor te bereiden. Het is vervolgens het Monitoringcomité dat het definitieve bedrag van de inspanning voor wat betreft de federale staat (Entiteit I) zal bepalen" aldus nog Olivier Chastel.

Een kern over de begrotingssituatie zal begin volgende week georganiseerd worden.