01 okt 2020 16:46

Eedaflegging van de nieuwe federale regering

De leden van de nieuwe regering hebben deze morgen op het koninklijk Paleis van Brussel in de handen van de Koning de eed afgelegd. 

Maken deel uit van de regering in orde van voorrang:

 • Alexander De Croo, eerste minister
 • Pierre-Yves Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
 • Sophie Wilmès, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en van de Federale Culturele Instellingen
 • Georges Gilkinet, vice-eersteminister en minister van Mobiliteit
 • Vincent Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude
 • Frank Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
 • Petra De Sutter, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
 • Vincent Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee
 • David Clarinval, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
 • Karine Lalieux, minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking en Armoedebestrijding
 • Ludivine Dedonder, minister van Defensie
 • Zakia Khattabi, minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal
 • Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken en van Institutionele Hervormingen
 • Meryame Kitir, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
 • Tinne Van der Straeten, minister van Energie
 • Thomas Dermine, staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Economie en Werk
 • Mathieu Michel, staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en met de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de eerste minister
 • Sarah Schlitz, staatssecretaris voor Gendergelijkheid en Kansengelijkheid, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit
 • Sammy Mahdi, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en van Institutionele Hervormingen
 • Eva De Bleeker, staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de minister van Justitie, belast met Noordzee