31 jan 2019 11:53

Een ambitieus en sociaal klimaatbeleid met behoud van onze welvaart? Dat heet duurzame ontwikkeling!

De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) heeft een reeks aanbevelingen klaar voor de federale regering die zal aantreden na de verkiezingen van 26 mei 2019. De raad verwacht een grotere ambitie voor een coherent beleid duurzame ontwikkeling dat antwoorden kan bieden op de grote maatschappelijke uitdagingen.
https://www.frdo-cfdd.be/nl/publicaties/advices/een-boodschap-van-de-frdo-voor-de-nieuwe-federale-regering

De FRDO – een adviesraad die bestaat uit diverse maatschappelijke organisaties – heeft een advies gepubliceerd dat een boodschap vormt voor de volgende federale regering. In de aanloop naar de verkiezingen van 26 mei 2019 zullen de verschillende politiek verantwoordelijken hun visie formuleren op de prioritaire opdracht van de nieuwe regering. De FRDO heeft – vooral op basis van eerder uitgebrachte adviezen – een aantal voorstellen klaar die moeten zorgen voor meer ambitie op het vlak van duurzame ontwikkeling. Gezien de grote (mondiale) maatschappelijke uitdagingen zoals de klimaatverandering, de noodzakelijke energietransitie, de overstap naar duurzame mobiliteitssystemen, de ongelijkheid en de economische hervormingen, is een hernieuwde keuze voor een duurzame ontwikkeling ook voor ons land de beste weg.


François de Donnea (voorzitter van de FRDO): “Duurzame ontwikkeling kan een nieuw maatschappelijk contract vormen voor de 21ste eeuw. Een contract dat tegelijk een economische welvaart garandeert en ook een rechtvaardig en duurzaam welzijn verzekert en dat alles met respect voor de ecologische grenzen van de planeet. We verwachten van de nieuwe federale regering een heldere visie en concrete acties die een nieuwe impuls kunnen geven aan het beleid duurzame ontwikkeling. Wij vragen dat de regering zich daarbij zal laten leiden door het streven naar een coöperatief federalisme.


In het advies zijn aanbevelingen te vinden over volgende onderwerpen:
• Een sterk engagement voor het klimaatakkoord van Parijs
• Een ambitieus Nationaal Energie en Klimaatplan 2030
• Energetische renovatie van publieke gebouwen
• Een betere luchtkwaliteit
• Een interfederale strategische mobiliteitsvisie, onder meer gericht op een duurzame modal shift
• Een aanpassing van het fiscaal beleid op het vlak van mobiliteit en energie
• Een strategisch investeringsbeleid
• Armoedebestrijding
• Biodiversiteit
• Uitvoering internationale verbintenissen inzake ontwikkelingshulp.


François de Donnea: “Om dit alles mogelijk te maken dient het huidig wettelijk kader voor duurzame ontwikkeling beter te functioneren. Dat kader dient onder meer in lijn gebracht te worden met de nieuwe internationale beleidscontext van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs), op een manier die tot een meer effectief beleid kan leiden. Dat impliceert wat ons betreft een sterkere federale strategie duurzame ontwikkeling en een betere samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus. Een grotere beleidscoherentie moet bij dat alles een doorslaggevend criterium zijn. Wij nodigen de politieke partijen uit om hun voorstellen in dat verband bekend te maken en hopen dat zij zich zullen laten inspireren door onze ideeën.

 

De FRDO steekt zelf een tandje bij met een aantal publieksactiviteiten
Met de FRDO willen we in de aanloop naar de verkiezingen zelf een extra bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over belangrijke kwesties die verband houden met een toekomstgerichte duurzame ontwikkeling. (https://www.frdo-cfdd.be/nl/activiteiten)
• Op 29 januari was er een seminarie over duurzame investeringen
• Op 22 maart is er een forum over biodiversiteit
• Op 28 maart organiseren we een conferentie over de mogelijke impact van digitalisering en deelsystemen voor een duurzame mobiliteit
• Begin april komt er een conferentie over een beter governancemodel voor het beleid duurzame ontwikkeling in ons land
• En in de loop van april of mei plannen we nog een grote conferentie over duurzame financiën.