20 mei 2021 16:16

Een cyberstrategie 2.0 om van België een van de minst kwetsbare landen van Europa te maken

De Nationale Veiligheidsraad (NVR) heeft donderdag de details van de cybersecuritystrategie 2.0 goedgekeurd. Deze strategie vormt het kader voor de transversale aanpak door België van cyberdreigingen en -kansen voor ons land. Het moet van België een van de minst kwetsbare landen van Europa maken.

De opkomst van een steeds digitalere samenleving en het toenemend gebruik van nieuwe technologieën gaan wereldwijd gepaard met meer cyberaanvallen, maar ook, zoals de recente gebeurtenissen nogmaals hebben aangetoond, met steeds uitgebreidere en ernstigere aanvallen.

De voortdurende evolutie van cyberspace en de uitdagingen die daarbij horen, hebben ertoe geleid dat ons land al sinds vele jaren onafgebroken investeert in infrastructuur en veiligheid. Het meest recente voorbeeld: cyberbeveiliging is een van de centrale pijlers van het Nationaal Plan voor herstel en veerkracht dat België eind april bij de Europese Commissie heeft ingediend.

Vandaag neemt België, met de goedkeuring van de Nationale Veiligheidsraad, een nieuwe en zeer ambitieuze strategie voor cyberbeveiliging aan. Dit plan is gebaseerd op zes specifieke doelstellingen:

  • de digitale omgeving en het vertrouwen erin versterken
  • de gebruikers en admins van computers en netwerken wapenen
  • de organisaties van essentieel belang beschermen tegen alle cyberdreigingen
  • de cyberdreiging aanpakken 
  • de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en universiteiten verbeteren
  • een duidelijk internationaal engagement aangaan

“De uitgestippelde cybersecurity 2.0-strategie wil van België tegen 2025 een van de minst kwetsbare landen in Europa maken op het vlak van cyberveiligheid", zegt Miguel De Bruycker, directeur van het Centrum voor Cybersecurity België (CCB), die zal instaan voor de uitvoering van de cybersecuritystrategie. Het CCB zal daartoe nauw samenwerken met verschillende overheidsdiensten waarvoor cyberbeveiliging van centraal belang is.

Alexander De Croo, Eerste minister: "Cybersecurity is niet alleen een prioriteit voor België, maar vormt ook een enorme kans voor onze bedrijven en kmo's, die over veel expertise in dit domein beschikken. We zullen blijven investeren in de bescherming van onze burgers en onze systemen tegen cybercriminelen en tegelijk zullen we alles in het werk stellen om een ecosysteem te ontwikkelen dat de innovatie op het gebied van cyberbeveiliging in België bevordert".

Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken: “De komende jaren ben ik als minister van Binnenlandse Zaken nauw betrokken bij de strijd tegen één van de belangrijkste veiligheidsrisico’s voor ons land: cybercriminaliteit. Die strijd wordt een topprioriteit voor het OCAD, de Geïntegreerde Politie en het Nationaal Crisiscentrum. We willen al deze diensten in de loop van deze legislatuur dan ook verder versterken in de strijd tegen cybercriminaliteit. We zullen dit doen door middel van het uitbreiden van het personeelsbestand, het aantrekken van gespecialiseerde medewerkers en het inzetten op opleiding en technologie.”

Vincent Van Quickenborne, minister van Justitie: “Het aantal gevallen van cybercrime is de voorbije jaren enorm gestegen. We zien meer en meer criminelen die zich herscholen als cybercriminelen. Ze werken snel, anoniem, georganiseerd en internationaal. We wapenen justitie om hier beter mee om te gaan. We zorgen voor meer gespecialiseerde cybermagistraten bij de parketten en IT-specialisten bij de Federale Gerechtelijke Politie en investeren 100 miljoen euro in de digitalisering van justitie. We willen met Team Justitie niet alleen aan symptoombestrijding doen maar de georganiseerde netwerken erachter opsporen en vervolgen.”

Ludivine De Donder, minister van DefensieDe nieuwe Belgische strategie voor cybersecurity legt de basis voor een veerkrachtigere staat dankzij een “state of art” IT-infrastructuur. Defensie zal tijdens deze zittingsperiode in de lijn van deze nationale strategie een nieuwe component ontwikkelen: de cybercomponent. Hij wordt gewijd aan de bescherming van onze systemen, aan het toezicht op en de analyse van cyberspace, een nieuw werkgebied. Via aanwerving van deskundigen en geïnteresseerden in het cyberdomein die moeten worden opgeleid, en via aanwerving van gepassioneerde talenten - geeks - wil ik Defensie een instrument van topkwaliteit bieden ten gunste van de veiligheid van iedereen.”

Petra De Sutter, minister van Telecom: “De laatste weken zagen we opnieuw een opstoot van oplichting via sms'en, vooral na het datalek van Facebook. Onze boodschap is altijd: 'Let goed op met wat je installeert en waar een berichtje vandaan komt.' Maar als overheid kunnen we ook veel doen. Met het relanceplan maken we mogelijk om samen met de operatoren de aanpak van phishing of smishing (sms-fraude) uit te breiden en te automatiseren. Onze nieuwe telecomwet, die binnenkort naar het parlement gaat voor stemming, zorgt voor het nodige juridische kader. Het is goed dat steeds meer mensen hun weg vinden online voor allerlei diensten: bestelde pakjes opvolgen, betalingen doen, officiële documenten invullen, ... Dan is het ook belangrijk dat dit allemaal op een veilige manier kan gebeuren.”

Sophie Wilmès, minister van Buitenlandse Zaken: "Het formeel kunnen toewijzen van verantwoordelijkheid voor malafide cyberactiviteiten is een belangrijk afschrikkingsmiddel in onze cyberbeveiligingsstrategie. Daarom heeft de Nationale Veiligheidsraad vandaag een diplomatieke toewijzingsprocedure gevalideerd die het mogelijk zal maken de eventuele buitenlandse actor die betrokken is bij daden gericht tegen één van de vitale organisaties van ons land, concreet te identificeren en te bepalen hoe passend kan worden gereageerd. Deze procedure zou ook kunnen worden geactiveerd om een bondgenoot te steunen die het slachtoffer is van soortgelijke daden. In een tijd waar cyberbeveiliging bovenaan de politieke agenda staat op niveau van de Europese Unie of de NAVO bijvoorbeeld, denk ik dat het essentieel was om ons arsenaal met dit instrument aan te vullen."