15 jun 2016 18:49

Een energiezuinig huis. Alleen voor wie het kan betalen? Een seminarie over energetische renovatie en maatschappelijk kwetsbare groepen op 28 juni

Mensen met een lager inkomen wonen vaak in de slechtst geïsoleerde woningen. Velen van hen huren een huis en hebben zelf weinig of geen mogelijkheden om het huis waar ze in wonen energetisch te verbeteren. Maatschappelijk kwetsbare groepen kunnen het slachtoffer worden van vormen van energiearmoede. Heel wat steunmaatregelen of speciale programma’s voor renovatie komen vooral ten goede van mensen met een gemiddeld of hoger inkomen.

Hoe kunnen we die mensen bereiken die net erg veel baat zouden hebben bij een energiezuinig huis? Welke innovatieve vormen van financiering worden ontwikkeld om energetische renovatie mogelijk te maken voor mensen die in armoede leven? Zijn succesvolle lokale projecten op ruimere schaal toepasbaar? Die vragen komen aan bod tijdens dit seminarie, dat plaatsvindt op dinsdag 28 juni 2016 van 09.30 tot 13 u in de Koninklijke Bibliotheek, Royal Sky Room te Brussel.

U vindt het programma en de inschrijvingslink op onze site: http://www.frdo-cfdd.be/nl/externe/2806-een-energiezuinig-huis-alleen-voor-wie-het-kan-betalen