29 nov 2022 13:52

Een gloednieuw gebouw voor het nieuwe Klimaatcentrum op de Space Pole-site in Brussel!

Op dinsdag 29 november 2022 vond op de Space Pole-site in Brussel (Ringlaan 3, 1180 Ukkel) de officiële opening plaats van het nieuw Klimaatcentrum. De Space Pole-site huisvest drie federale instellingen: de Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB), het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) en het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA).

De Regie der Gebouwen voltooide midden november 2022 de renovatie en de verbouwing van de voormalige directeurswoning van het KMI. Het werd omgevormd tot een ruimte om dit nieuwe Klimaatcentrum in onder te brengen. Het project ging gepaard met een investering van meer dan 3 miljoen euro.

gebouw

“De klimaatverandering is een belangrijke maatschappelijke kwestie. De Regie der Gebouwen past voortdurend haar vastgoedportefeuille aan om te beantwoorden aan de hedendaagse uitdagingen. In dit kader wordt de voormalige directeurswoning van het KMI een nieuw Klimaatcentrum. De ligging is ideaal, want de site huisvest al de Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB), het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) en het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie (BIRA). Dankzij de omvangrijke investeringen van de Regie der Gebouwen, zijn de verschillende diensten op één site gecentraliseerd. Dat maakt hun werking efficiënter. Bovendien was het voor mij belangrijk om het expertisecentrum in gepaste lokalen te huisvesten zodat het zo goed mogelijk zijn opdrachten kan uitvoeren.”, zegt Mathieu Michel, Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy, met de Regie der Gebouwen, toegevoegd aan de eerste minister.

“Het gerenoveerde gebouw bestaat nu uit verschillende kantoren en conferentiezalen van standing. Er zijn ook studio’s voorzien voor wetenschappers die tijdelijk op de site verblijven. En niet te vergeten, werd de buitenomgeving van het gebouw heringericht en werden er verschillende energieverbeteringen ingevoerd. Er lopen nog andere belangrijke projecten op deze ongelooflijke wetenschappelijke site, zoals de renovatie en de uitbreiding van het elektromechanisch atelier (BIRA)”, aldus Laurent Vrijdaghs, Administrateur-Generaal en Voorzitter van het Directiecomité van de Regie der Gebouwen.

Energiemaatregelen

Er zijn heel wat energieverbeteringen voorzien bij dit project: hoogrendementsgasketels, thermodynamische boilers voor de warmwaterproductie, isolatie met dubbele binnenwand in cellenblokken, gecontroleerd mechanisch ventilatiesysteem, installatie van twee tanks voor de regenwaterrecuperatie en plaatsing van ledverlichting.

Tot slot heeft de Regie der Gebouwen een helling laten plaatsen om het gebouw toegankelijk te maken voor personen met een beperkte mobiliteit.

Klimaatcentrum

Dit nieuwe Klimaatcentrum, dat het volledige klimaatonderzoek van de federale wetenschappelijke instellingen centraliseert, heeft als doel de middelen voor het klimaatonderzoek in België te bundelen en te versterken, een structurele samenwerking tussen de universiteiten en de onderzoekscentra op te zetten en middelen voor de beslissingsnemers aan te reiken. Het heeft als ambitie een referentiecentrum in Europa te worden voor klimaatonderzoek. De eerste wetenschappers zouden vanaf 2023 hun intrek nemen in het centrum.

Meer info over het nieuwe Klimaatcentrum

Andere werken op de Space Pole-site

De Regie der Gebouwen werkt momenteel aan een project van ongeveer 10 miljoen euro voor de renovatie en de uitbreiding van het elektromechanisch atelier van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA).

Dit wordt in twee fases georganiseerd: de realisatie van een tijdelijke werkplaats in 2023 en de renovatie van het huidige elektromechanisch atelier met bouw van een aangrenzende toren, waarvan de terbeschikkingstelling voorzien is in 2027.

Er zijn verschillende duurzaamheids- en energiemaatregelen voorzien bij dit project, zoals de installatie van thermische zonnepanelen, de inrichting van groendaken en de plaatsing van ledverlichting en een ventilatiesysteem met warmterecuperatie.

In het najaar van 2022 zal de Regie der Gebouwen ook starten met de plaatsing van een nieuw toegangscontrolesysteem voor alle gebouwen van de site: badgesysteem voor toegang tot de beveiligde lokalen, update van het informaticasysteem, aansluiting op de prikklok van de site, enz. Deze werken, met een kostprijs van ongeveer 300.000 euro, zouden afgerond moeten zijn tegen het voorjaar van 2023.

Tot slot heeft de Regie der Gebouwen in juni 2022 verschillende renovatiewerken aangevat in het hoofdgebouw van het KMI waar zich heel wat kantoorruimtes bevinden. Deze werken vertegenwoordigen een investering van ongeveer 1 miljoen euro en zouden moeten afgerond zijn tegen april 2023.

Technische fiche

Eigenaar: Belgische Staat

Bouwheer: Regie der Gebouwen

Transformatie

Aannemer: Ets Malice

Kostprijs: ongeveer € 3.000.000 incl. BTW

Tijdstip van de werken: 2015-2022 (naar aanleiding van het faillissement van de eerste aangestelde aannemer wat tot lange gerechtelijke procedures leidde en het uitschrijven van een nieuwe opdracht, heeft de werf meer tijd in beslag genomen dan voorzien)

Renovatie daken, buitenschrijnwerk en gevel

Aannemer: ELR Bouw

Kostprijs: ongeveer 690 000 euro

Tijdstip van de werken: 2013

 

Meer info over de projecten op de Space Pole-site op onze website