23 dec 2021 15:08

Een nieuw gebouw voor het Nationaal Crisiscentrum (NCCN)

Vanaf 2024 wordt het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) ondergebracht in een nieuw gebouw in Brussel, het Networks NØR. De akte werd op 22.12.2021 ondertekend. Met dit nieuwe gebouw biedt de Regie der Gebouwen optimale werkomstandigheden aan de medewerkers van het Nationaal Crisiscentrum om het hoofd te kunnen bieden aan crisissituaties. Het gebouw van het Nationaal Crisiscentrum zal voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen, zowel op het vlak van externe en interne risico’s, als op het vlak van de risico’s verbonden  aan de informatieveiligheid.
Op 26 november 2021 heeft de Ministerraad zijn akkoord gegeven voor de aankoop van twee kantoorgebouwen, Möbius II en Networks NØR, in de Noordwijk van Brussel voor de toekomstige huisvesting van federale overheidsdiensten. 

Deze investering in een duurzaam en passief kantoorgebouw kadert in de federale vastgoedstrategie om meer te investeren in eigen gebouwen in plaats van te huren.  Dankzij deze aankoop zal de federale overheid en het Nationaal Crisiscentrum beschikken over moderne, functionele en flexibele kantoorgebouwen in het zakencentrum van Brussel. 

Annelies Verlinden, Minister van Binnenlandse Zaken: “Een modern en performant crisisbeheer vraagt een moderne en aangepaste infrastructuur. Het afgelopen jaar werd ons land geconfronteerd met allerlei crisis- en noodsituaties. Snel en efficiënt reageren is bij zulke incidenten cruciaal. Onze diensten moeten daarom kunnen werken in professionele en veilige gebouwen, waar zij alle technologische middelen voorhanden hebben. Met dit gebouw zullen zij verder bijdragen aan een veilig, weerbaar en modern crisisbeheer.”

Mathieu Michel, Staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen: “De Regie der Gebouwen is op basis van het behoeftenprogramma van het Nationaal Crisiscentrum op zoek gegaan naar  de ideale huisvesting voor het centrum.  Het Nationaal Crisiscentrum zal gehuisvest worden in optimale omstandigheden om ons land te helpen het hoofd te bieden aan crisissen. We investeren in het welzijn van de medewerkers van het Nationaal Crisiscentrum door hen meer comfort en aangepaste middelen aan te bieden. Het passief gebouw heeft het BREEAM label outstanding bekomen. Het is uitgerust met een opvangsysteem voor regenwater, LED-verlichting, laadpalen voor elektrische wagens en fietsen, LED-verlichting met aanwezigheidsdetectie, driedubbele beglazing en zonnepanelen. Dankzij deze voorzieningen zal de bezetter zijn energieverbruik sterk kunnen verminderen. ”

 

 

Verouderde kantoren op verschillende sites

Vandaag is het Nationaal Crisiscentrum gehuisvest op twee verschillende sites. Deze huisvesting op twee afzonderlijke sites was het gevolg van de personeelsversterking van het NCCN met 110 bijkomende VTE (voltijds equivalenten) in het kader van de aanbevelingen van de parlementaire commissie voor de aanslagen van 22 maart 2016 en de verwezenlijking van de beleidsvisie “NCCN2020”. De huisvesting van de administratieve en operationele diensten van het NCCN in twee verouderde gebouwen op twee verschillende locaties is op organisatorische en operationeel vlak niet efficiënt. 

Bovendien, door de rol van het NCCN bij het beheer van de COVID-19-crisis, heeft de federale regering op 09.09.2020 beslist het personeelsbestand van het NCCN uit te breiden met 65 bijkomende VTE. Tegelijk werd beslist om twee bijkomende diensten op te richten binnen het NCCN: de “International Crisis Management Cell” (ICC) en de nationale eenheid voor het Europees Systeem voor Reisinformatie en -Autorisatie (ETIAS).

Anderzijds tonen de ervaring en de tussentijdse conclusies van het NCCN inzake het beheer van de Covid-gezondheidscrisis opnieuw aan dat de huidige infrastructuur niet voldoet aan de huidige en toekomstige vereisten van een Nationaal Crisiscentrum dat aangepast is aan alle situaties.

Het was dus noodzakelijk om alle diensten van het NCCN dringend te hergroeperen in één  gebouw dat aangepast is aan de eisen en opdrachten van het NCCN, alsook aan de normen en vereisten van een modern crisisbeheer.

Networks NØR

Het kantoorgebouw Networks NØR (ongeveer 13 500 m²) bevindt zich in het zakendistrict in het noorden van Brussel, op loopafstand van het Noordstation (trein, metro, tram, bus). Het gebouw werd ontwikkeld door BANIMMO.

De duurzaamheid van het gebouw wordt gekenmerkt door het gebruik van zonnepanelen, waterrecuperatie, laadpalen voor elektrische wagens en fietsen, driedubbele beglazin, een intelligente LED-verlichting en een BREEAM Outstanding certificering.

De aankoopprijs van Networks NØR bedraagt ongeveer 93 miljoen euro. Specifieke inrichtingswerken voor een bedrag van ongeveer 23,5 miljoen euro zijn voorzien voor een terbeschikkingstelling in de loop van 2024.