12 dec 2023 13:50

Een nieuw trainingscentrum voor de Federale Politie in Jumet!

Op dinsdag 12 december 2023 werd een nieuw trainingscentrum voor de Federale Politie in Jumet officieel geopend in aanwezigheid van onder meer Mathieu Michel, staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen, Tommy Leclercq, gouverneur van de Provincie Henegouwen en Paul Magnette, burgemeester van Charleroi.

De Regie der Gebouwen heeft ongeveer 7,5 miljoen euro geïnvesteerd voor de bouw van dit nieuwe complex, dat talrijke ruimtes voor training (sportzaal, fitnesszaal, klimmuur, enz.) en simulatie-oefeningen samenbrengt.

Het is van essentieel belang alle nodige middelen in te zetten voor de kwaliteitsvolle opleiding van onze ordediensten want, zoals we weten, verrichten ze dagdagelijks ongelooflijk werk waarbij ze instaan voor de veiligheid van ons allemaal. Om deze reden hebben we samen met de Regie der Gebouwen een volledig nieuw trainingscentrum opgericht voor de Federale Politie, hier in Jumet. Bovenop de centrale rol in de opleiding van de personeelsleden, kadert dit project in een duurzaamheidsvisie. We kunnen immers rekenen op optimale energiemaatregelen zoals onder andere: een performante isolatie, groendaken, thermische panelen, ledverlichting, een regenwaterrecuperatiesysteem, enz. Dit nieuwe complex beoogt een polyvalente omgeving te bieden voor gevarieerde simulaties die het mogelijk maken realistische scenario’s te creëren, gaande van een appartement tot een café, van een handelszaak tot een gevangeniscel, of van een politiepost tot een garage. Met de oprichting van dit nieuw trainingscentrum tonen we onze verbintenis aan voor de openbare veiligheid en het welzijn van onze medeburgers. We bieden aan de ordediensten de nodige middelen om het hoofd te bieden aan de moderne uitdagingen, waarbij het vertrouwen van de bevolking versterkt wordt in onze bekwaamheid om een veel veiligere wereld te verzekeren in de toekomst.
Mathieu Michel
staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen
Het is essentieel dat de politiediensten optimaal en in de beste omstandigheden kunnen trainen. Dit nieuwe trainingscentrum biedt heel wat mogelijkheden, in het bijzonder voor oefeningen in geweldbeheersing. Het centrum werd zo ontworpen dat de medewerkers van zowel de Federale Politie als van de Lokale Politie er terechtkunnen. Ik ben dus blij dat heel de Geïntegreerde Politie van die moderne en polyvalente installaties gebruik kan maken.
Laurent Coucke
directeur-coördinator van de Federale Politie van Henegouwen

Een nieuw polyvalent complex

Het nieuwe trainingscentrum werd gebouwd op een terrein dat grenst aan een site waarop reeds verschillende infrastructuren van de Federale Politie in Jumet staan. Een nieuwe werkomgeving waar de personeelsleden van de Geïntegreerde Politie kunnen werken en hun professionele vaardigheden en houding kunnen perfectioneren.

Het eerste gebouw bevat een sportzaal met een klimmuur, een fitnesszaal, een “dojo” voor gevechtssporten, vestiaires, sanitaire voorzieningen, een opbergruimte, alsook kantoorruimtes en een ondersteuningslokaal. Het tweede gebouw achteraan is voorzien van diverse moduleerbare ruimtes om verschillende scenario’s en simulatieruimtes te kunnen creëren: appartement, café, handelszaak, cel, politiepost, garage, enz.

De buitenomgeving werd eveneens ingericht en een twintigtal parkeerplaatsen werden voorzien.

Tot slot werden op het vlak van toegankelijkheid, hoewel het een trainingscentrum is, verschillende inrichtingen voorzien op het gelijkvloers voor personen met beperkte mobiliteit: een specifieke parkeerplaats, een kleine toegangshelling aan de parking en een aangepast toilet.

Duurzaam bouwen

Verschillende energiemaatregelen werden ingericht in dit project:

 • Performante isolatie;
 • Hoogrendementsglas met zonwerende laag;
 • Groendaken;
 • Regenwaterrecuperatiesysteem;
 • Thermische panelen;
 • Ledverlichting;
 • Een dubbelestroomventilatiesysteem.

Technische fiche

 • Eigenaar: Federale Staat
 • Bouwheer en architect: Regie der Gebouwen
 • Bezettende dienst: Federale Politie
 • Aannemer: DHERTE ENTREPRISES GENERALES (beveiliging: Equans)
 • Totale bruto-oppervlakte van het complex: 3.007 m² bruto
 • Duur van de werken: april 2019 – september 2023
 • Kostprijs: ongeveer 7,5 miljoen euro inclusief btw