02 mei 2013 17:56

Een overzicht van de fiscaliteit in België in een notendop, het kan! Het Fiscaal Memento uitgave 2013 getuigt hiervan.

De FOD Financiën deelt mee dat zijn Fiscaal Memento zowel in het Nederlands, het Frans als het Engels elektronisch beschikbaar is.
De Studie- en Documentatiedienst van de FOD Financiën biedt met het Fiscaal Memento een bijgewerkt overzicht van de fiscaliteit in België.

Daar de besproken materie bijzonder complex is, kunnen uiteraard niet alle bijzondere regelingen er in worden opgenomen. Enkel de hoofdlijnen of de meest voorkomende gevallen worden behandeld.
Het eerste deel van het Fiscaal Memento handelt over de directe belastingen: personenbelasting (PB), vennootschapsbelasting (Ven.B) en rechtspersonenbelasting (RPB). De belasting van niet-inwoners (BNI) wordt in dit memento niet behandeld; het betreft hier een zeer specifiek domein. De laatste hoofdstukken gaan over de voorheffingen en de voorafbetalingen. De bijzondere vennootschapsbelastingstelsels (stelsel van de voorafgaande beslissingen, beleggingsvennootschappen, enz.) worden ook behandeld in dit eerste deel.
In het tweede deel komen de indirecte belastingen aan bod: btw, registratierechten, successierechten, diverse rechten en taksen, accijnzen, milieutaksen, enz.