11 apr 2013 13:44

Eermisdrijf en gedwongen huwelijk, geweld en discriminaties tegen vrouwen

Brussel, 11/04/2013 – Einde van een gerechtelijke procedure die de start vormt van de rechtspraak aangaande de begrippen eermisdrijf en gedwongen huwelijk, die in het Belgische strafrecht specifiek worden bestraft door middel van de verzwarende omstandigheid van het discriminerend motief op grond van het geslacht.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen neemt akte van de beslissing van het Hof van Cassatie, dat zich heeft uitgesproken over de bedragen van de gerechtskosten die bepaald werden door het burgerlijk arrest van het hof van assisen van de provincie Namen op 20 december 2012 met betrekking tot de vader en de moeder van Sadia Sheikh.

Laat ons hopen dat de definitief erkende schuld van Tariq Mahmood Sheikh en Zahida Parveen Sheikh in de moord op hun dochter omdat ze een vrouw was een bewustwording op gang brengt en slachtoffers aanzet om te reageren“, verklaart Michel Pasteel, directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

De motieven van deze vernietiging betreffen dus noch het arrest over de schuld, noch dat over de straffen, aangezien de verdediging geen enkel argument hieromtrent heeft aangehaald. De gedeeltelijke vernietiging betreft dus enkel een technische kwestie met betrekking tot het bedrag van de gerechtskosten bepaald door het burgerlijk arrest.

Geconfronteerd met de drama’s als gevolg van het voortbestaan van bepaalde archaïsche en patriarchale tradities, stelde het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen zich burgerlijke partij opdat, voor de eerste keer in België, een eermisdrijf zou veroordeeld worden, het geslacht van het slachtoffer zou erkend worden als een verzwarende omstandigheid en de poging tot gedwongen huwelijk zou bestraft worden. Op 19 december 2012 stelde het hof van assisen van de provincie Namen, net als het hof van assisen van de provincie Henegouwen op 9 december 2011, vast dat Sadia Sheikh door haar familie werd vermoord omdat zij hen zogenaamd onteerd had door te weigeren om zich te plooien naar de rol die van haar verwacht werd als vrouw en in te stemmen met een gedwongen huwelijk.