15 jul 2016 16:09

Eerste deel van het 'Leningen van staat tot staat'-programma 2016

De ministerraad gaat akkoord met de toekenning van een nieuwe staatslening waarvoor het Finexpo-comité een gunstig advies heeft verleend.

Het gaat om een staatslening van 11.970.000 euro ten gunste van Kenia voor de financiering van de derde fase van het windmolenproject in de Ngong Hills.

De ministerraad heeft eveneens voorgesteld om de geldigheidsduur van de door de ministerraad op 24 mei 2013 goedgekeurde staatslening ten gunste van Mongolië voor een bedrag van 3.842.100 euro ter financiering van de rehabilitatie van het regionaal ziekenhuis voor diagnose en behandeling in West-Mongolië te verlengen tot 24 mei 2019. 

De ministerraad heeft ook akte genomen van het programma van de staatsleningen van de voorgaande jaren en van de voorwaarden verbonden aan het programma van de staatsleningen voor het jaar 2016.

Ten slotte heeft de ministerraad beslist om in 2016 het principe te handhaven dat voor gemengde kredieten het aandeel van het commercieel krediet structureel op minimum één derde van het totaal krediet vastgelegd wordt. Voor 2016 betekent dit dat de terugbetalingsperiode van de staatsleningen 40 jaar blijft maar dat de gratieperiode verlengd wordt tot 18 jaar. Voor pure staatsleningen blijft de gebruikelijke terugbetalingsperiode van 30 jaar inclusief een gratieperiode van tien jaar behouden. 

België kent aan ontwikkelingslanden leningen van staat tot staat toe met het oog op de concessionele financiering van de uitvoer van Belgische uitrustingsgoederen en van de diensten die eraan verbonden zijn. Zij hebben een tweevoudig doel: enerzijds bijdragen tot de ontwikkeling in de kansarme landen en anderzijds de Belgische economie steunen door onze export te promoten. Door hun hoge schenkingsgehalte zijn de staatsleningen eveneens een instrument van de Belgische internationale ontwikkelingssamenwerking.