12 mei 2023 15:57

Eerste deel van het programma 2023 voor de leningen van staat tot staat

De ministerraad gaat akkoord met een verlenging van de geldigheidsduur van staatsleningen ten gunste van Kaapverdië, Niger, Kenia, Madagaskar, Guinée en Burkina Faso.

Het gaat om:

 1. Alle dossiers voor de toekenning van een lening van staat tot staat die een gunstig advies gekregen hebben binnen het comité Finexpo dienen voor akkoord voorgelegd te worden aan de ministerraad. In de voorliggende nota betreft het de volgende dossiers:
 • een gebonden staatslening voor een bedrag van 12.000.000 euro ten gunste van Kaapverdië voor de "Verbetering van de veerkracht van de nationale gezondheidszorg in Kaapverdië" uit te voeren door FSE International
 • een ongebonden staatslening voor Niger voor een bedrag van 3.670.000 euro voor de uitbreiding van het noodprogramma voor de watervoorziening van Niamey
 1. Voorts wordt de ministerraad geïnformeerd over de verlenging van het akkoord tot schuldomzetting van een deel van de Tunesische terugbetalingsverplichtingen op in het verleden toegekende staatsleningen.
 2. Er wordt eveneens aan de ministerraad medegedeeld dat de geldigheidsduur van de volgende staatsleningen in de loop van 2023 vervalt, voorgesteld om de geldigheidsduur van bovenstaande staatsleningen met drie jaar te verlengen opdat de laatste facturen kunnen worden betaald en het project kan worden afgerond:
 • De gebonden staatslening van 2 april 2018 voor een bedrag van 6.725.000 euro ten gunste van Kaapverdië voor de financiering van een project voor de verbetering van de medische diagnostiek
 • De gebonden staatslening van 24 april 2015 voor een bedrag van 4.584.970 euro ten gunste van Kenia voor een project ter verbetering van de gezondheidszorg op districtsniveau door de modernisering van de laboratoriumuitrusting en de radiologie-apparatuur en door een betere opleiding
 • De ongebonden staatslening voor een bedrag van 8.000.000 euro ten gunste van Madagaskar voor de financiering van een project voor de installatie van drie zonne-energiecentrales met een totale capaciteit van 5MW
 • De ongebonden staatslening voor een bedrag van 3.000.000 euro ten gunste van Guinée voor de installatie van een kuststation voor maritieme veiligheid
 • De ongebonden staatslening voor een bedrag van 8.000.000 euro ten gunste van Burkina Faso voor de financiering van een project voor de aanleg van 27 watervoorzieningsnetwerken in de regio Centre-Est
 1. Aan de ministerraad wordt ook nog gevraagd het bedrag van de op 11 september 2020 goedgekeurde gebonden staatslening ten voordele van Kenia voor de financiering van een afvalwaterbehandelings-project te willen annuleren.
 2. Verder wordt de ministerraad geïnformeerd over de aanpassing van de terugbetalingsvoorwaarden van staatsleningen in functie van de DDR geldig in 2023 en wordt er aan de ministerraad voorgesteld om in 2023 gemengde kredieten aantrekkelijk te maken voor de banken door de verhouding commercieel krediet/staatslening voor gemengde kredieten op 33%/67% vast te leggen.

België kent aan ontwikkelingslanden leningen van staat tot staat toe met het oog op de concessionele financiering van de uitvoer van Belgische uitrustingsgoederen en van de diensten die eraan verbonden zijn. Ze hebben een tweevoudig doel: enerzijds bijdragen tot de ontwikkeling in de kansarme landen en anderzijds de Belgische economie steunen door onze export te promoten.

Door hun hoog schenkingsgehalte zijn de staatsleningen eveneens een instrument van de Belgische internationale ontwikkelingssamenwerking.